Hillinge trädgård

  Hillinge Trädgård drivs av Evelina och Tilo på släktgården i Skärstaddalen, Småland genom en småskalig andelsbiodling och grönsaksodling. Vi odlar helt utan konstgödsel och kemisk besprutning i grävfria bäddar. Bigården bedrivs som en andelsbigård där du kan...

Stockholms honung

Vår vision är att ge fler stadsbor möjlighet att njuta av lokalproducerad honung samtidigt som vi bidrar till ett viktigt uppdrag – att rädda och gynna pollinerande insekter i Sverige. Andelsbiodlingen har alltid varit vår kärnverksamhet!...