Stockholms honung

Vår vision är att ge fler stadsbor möjlighet att njuta av lokalproducerad honung samtidigt som vi bidrar till ett viktigt uppdrag – att rädda och gynna pollinerande insekter i Sverige. Andelsbiodlingen har alltid varit vår kärnverksamhet!

E-post: honung@andelsbiodling.se
Hemsida: www.andelsbiodling.se
Telefon: 070-2388499

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​