nedladdningsbart material

Här hittar du nedladdningsbart informationsmaterial om andelsjordbruk.

Materialet är fritt att ladda ner och använda för alla som vill informera om andelsjordbruk på mässor, event, matmarknader m.m.

Materialet får inte redigeras och text och illustrationer får inte användas fristående.

A4 flyers, färdigt informationsmaterial

A4 flyer med enbart text

A4 flyer, lång text med traktor

A4 flyer, lång text med vete

A4 flyer, lång text med får

A4 flyer, kort text med traktor och odling

A4 flyer, kort text med sädeslag och lada

A4 flyer, kort text med blommor och bin

A4 flyer, kort text med ko och lada

A5 flyers, färdigt informationsmaterial

A5 flyer, enbart text

A5 flyer, dubbelsidig med traktor och får

A5 flyer, kort text med illustrationer

Mallar, powepoint för egen information

Dessa mallar kan laddas ner och fyllas på med information om ditt eget andelsjordbruk. Nedan finns illustrationer som kan användas i mallarna.

A5 flyer för egen information

A4 flyer för egen information

Illustrationer för användning till powerpont mallar

Illustrationerna får endast användas i samband med powerpoint mallarna ovan.

Illustration blommor

Illustration får

Illustration andelsjordbruk

Illustration traktor

Illustration ko

Illustration odling

Illustration lada

Illustration sädesslag

Illustration bin

Illustration ko och fruktträd

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​