Andelsjordbruk Sverige

Är en ideell förening som verkar för den hållbara utvecklingen av andelsjordbruk (CSA) i Sverige.

föreningen andelsjordbruk Sverige

Sedan starten 2015 har föreningen verkat för den hållbara utvecklingen av andelsjordbruk (CSA) i Sverige. Våra medlemmar är andelsjordbruk, men vi har också stödmedlemmar i form av andelägare, blivande andelsjordbrukare och andra som stöder vårt syfte. Välkommen till rörelsen du också!

 

Bli medlem!

Var med och bidra till utvecklingen av fler och starkare andelsjordbruk!

Genom föreningen får du bl.a. träffa kollegor, vidareutbilda dig och ditt andelsjordbruk får marknadsföring.

styrelse 2024

Tessan Nordeman, Bigård Birgitta
Maria Danielsson Holmdahl, Andelsjordbruket Rikkenstorp
Nina Wängberg, Jordad hand 

 

kontaktuppgifter

Maria Danielsson Holmdahl, Andelsjordbruket Rikkenstorp
Email: maria @ andelsjordbruksverige.se

verksamhetsplan 2023-2024

Föreningen jobbar utifrån en verksamhetsplan som godkänns av medlemmarna under varje årsmöte.

urgenci

Andelsjordbruk Sverige är medlemmar i det internationella nätverket för andelsjordbruk – Urgenci.