nätverk

Träffa kollegor och utbyt erfarenheter i ett av våra nätverk för andelsjordbrukare!

Är du andelsjordbrukare och längtar efter kollegial samvaro? Gå med i ett av våra regionala nätverk! 

Sedan vintern 2022 finns sju regionala nätverk i Sverige. Dessutom har vi ett nationellt nätverk för andelsbiodlare. Syftet med dessa nätverk är att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte, gemensamma arbetsdagar eller annat som ni i ert nätverk har behov av. 

Varje nätverk har en eller flera kontaktpersoner, men planeringen och utförandet av aktiviteter gör man tillsammans. 

Ta kontakt med det nätverk som passar dig!

Mellansverige: Maria Danielsson Holmdahl – maria@andelsjordbruksverige.se 

Mälardalen: Daniel Larsson – daniel@mylla.farm

Väst: Olle Olsson – lillajordbruket@gmail.com
Linda Isaksson – linda.kristina.isaksson@gmail.com 

Öst: Dana Wagler – dana@andelsjordbruksverige.se 

Gotland: Matilda Svahn – matilda@tjeldervikgard.se 

Småland: Maja Söderberg – maja@nybrukarna.se

Skåne: Britta Nylinder – kollingetorpargard@gmail.com

Andelsbiodling: Tessan Nordeman – tessan.nordeman@gmail.com

 

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​