Stockholms honung

Vår vision är att ge fler stadsbor möjlighet att njuta av lokalproducerad honung samtidigt som vi bidrar till ett viktigt uppdrag – att rädda och gynna pollinerande insekter i Sverige. Andelsbiodlingen har alltid varit vår kärnverksamhet!...