Tidigare projekt

Föreningens styrelse och engagerade medlemmar driver ibland verksamhet i projektform med finansiering utifrån. 

Under åren 2020 till 2023 drev föreningen i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland projektet Andelsjodbruk – information och rådgivning. Projektet syftade till att sprida goda exempel, inspiration och erfarenheter om att arbeta med konceptet andelsjordbruk till både etablerade producenter och till de som var intresserade av starta upp. Under projektet anordnades föreläsningar, nätverksträffar regioalt och en utbildning av ambassadörer, etablerade andelsjordbrukare stöttade och sped information i sitt närområde. Projektet avslutade med en andelsjordbrukshelg där mingel, workshops och föreläsningar varvades med god och närproducerad mat! 

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​