BLI MEDLEM I ANDELSJORDBRUK SVERIGE

Var med och bidra till utvecklingen av fler och starkare andelsjordbruk!

Välkommen som medlem!

Ju fler medlemmar – desto starkare blir vår röst och vår möjlighet till påverkan! Välkommen du också!

Föreningens syfte är att verka för den hållbara utvecklingen av andelsjordbruk (CSA) i Sverige. Föreningen är en paraplyorganisation för andelsjordbruk och ska verka för medlemmarnas intressen.

Andelsjordbruk/CSA definieras som “ett direkt partnerskap som bygger på människans relation mellan en grupp konsumenter och en eller flera producenter, varigenom risker och belöningar från jordbruk delas, genom ett långsiktigt, bindande avtal.”
Detta är den svenska tolkningen av URGENCIs internationella definition av andelsjordbruk.

Föreningen har två typer av medlemskap, medlem samt stödmedlem. Vi har den här ordningen för att säkerställa att producentperspektivet bibehålls som centralt i föreningen.

 Om duMedlem
Medlem i föreningen får sammanslutningar som driver andelsjordbruk samt delar föreningens syfte bli (se ovan).

Som medlem får du marknadsföringsplats för ditt andelsjordbruk på vår webbsida. 

En medlem har en röst vid årsmötet. Vi har dynamisk prissättning, välj själv mellan:
Medlem med högre betalningsförmåga 500 kr
Medlem med lägre betalningsförmåga 250 kr

Stödmedlem
Alla övriga som stödjer föreningens syfte, både privatpersoner och sammanslutningar, är välkomna som stödmedlemmar. Stödmedlemskap ger förslags- och yttranderätt, men inte rösträtt, vid årsmötet.
Stödmedlemskap med högre betalningsförmåga 500 kr
Stödmedlem med lägre betalningsförmåga 150 kr

Föreningen är för och av oss medlemmar, den blir vad vi gör den till. Är du befintlig medlem kan du betala till bankgiro 5607-3380. Är du ny medlem fyller du i formuläret nedan. 
​Välkommen som medlem du också! 

Bli medlem i Andelsjordbruk Sverige

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​