om andelsjordbruk

Andelsjordbruk är ett direkt partnerskap som bygger på relationer mellan en grupp konsumenter och en eller flera producenter, varigenom risker och belöningar från jordbruk delas, genom ett långsiktigt, bindande avtal.

Kortfattat kan man säga att andelsjordbruk, CSA, är en produktions- och försäljningsmodell för livsmedel. Grundtanken i andelsjordbruk är att producenter och konsumenter genom ett partnerskap ska närma sig varandra.

Modellen andelsjordbruk uppstod ursprungligen under sjuttiotalet i Japan i samband med framväxten av den ekologiska rörelsen. Japanska konsumentgrupper som efterfrågade säker tillgång till livsmedel fria från kemikalier slog sig samman med bönder på mindre gårdar. En direkthandel startade där konsumenterna förband sig att köpa säsongens produkter av småbönderna.

Modellen rörde sig till Europa och grundprinciperna från sjuttiotalets Japan känns igen i dagens svenska andelsjordbruk, även om partnerskapets utformning är unikt för varje andelsjordbruk. I regel bygger det på tre principer: direktkontakt mellan producent och konsument, långa avtal samt delade risker och belöningar.

Till Sverige kom det första andelsjordbruket 2001 och sedan tog det ungefär femton år innan modellen slog igenom. Det finns inga exakta siffror på antalet andelsjordbruk i Sverige idag, men en kvalificerad gissning är att det rör sig om omkring hundra. Dessa andelsjordbrukare producerar grönsaker, lamm-, gris- och nötkött, honung, ägg och en hel del annat.

Direkt partnerskap

I ett andelsjordbruk finns en direkt relation mellan bonden och andelsägaren. Detta ger förståelse för hur maten produceras, men också möjligheter för andelsägaren att påverka produktionen.

Långa avtal

Långa avtal, t.ex. över en säsong, ger bonden både trygghet och möjlighet till långsiktig planering. Också andelsägaren kan känna trygghet i att ha ”förbokat” sin mat.

Delade risker och belöningar

Inom andelsjordbruk finns någon form av riskdelning mellan bonde och andelsägare. Hur riskdelningen är utformad skiljer sig från andelsjordbruk till andelsjordbruk. 

stöd till nya och etablerade andelsjordbruk

Vi vill bidra till att fler andelsjordbruk etableras, men också till att nya och befintliga andelsjordbruk utvecklas till starka och livskraftiga företag. Därför erbjuder vi rådgivning och mentorskap, kurser och föreläsningar, erfarenhetsutbyten, stöd till våra regionala nätverk och mycket annat.

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​