SAMARBETEN

Andelsjordbruksrörelsen står för ett praktisk, inkluderande alternativ till livsmedelskriserna. Genom solidaritet skapar vi socialt inkluderande, ekonomiskt och miljömässigt hållbara livsmedelssystem och här lista vi våra samarbeten. 

URGENCI, det internationella nätverket för andelsjordbruk

Andelsjordbruk Sverige är medlem i det internationella nätverket URGENCI. Detta är en del av den Europeiska deklarationen för andelsjordbruk, framtagen av URGENCIs medlemmar 2016.  

Både nätverk för andelsjordbruk och närliggande solidaritetsbaserade initiativ för matproduktion (LSPA) är med i URGENCI och samarbetar väldigt tätt med andra nätverk och organisationer, bl.a. La via Campesina med över 200 miljoner småskaliga producenter världen över.

 Medlemmarna i URGENCI delar dessa grundläggande idéer om andelsjordbruk:

– Ett partnerskap mellan de som producerar och de som konsumerar, där man åtar sig att leverera och ta emot den mat som produceras under varje säsong.
– Lokal matproduktion och ekonomi på våra egna villkor.
– Solidariskt genom att dela både riskerna och fördelarna.
– Att producera efter säsong och respektera miljö, natur, kulturarv och hälsa.
– Att betala ett tillräckligt, rättvist, pris i förhand för att göra det möjligt för bönder och deras familjer att få en skälig inkomst.
– Producent/konsument-relationen baseras på förtroende, utan mellanhänder och på en jämlik grund.

NOrdBruk

NOrdbruk är en del av La Via Campesina, den globala bonde- och naturbrukarrörelsen, sedan starten 1993.
Tillsammans är vi 250 miljoner organiserade små och medelstora producenter runt om i världen!

Vi jobbar för att skapa förutsättningar för hållbar matproduktion enligt agroekolgiska principer – vi jobbar för matsuveräniet.

NOrdBruk är en bonde- och naturbrukarorganisation i Sverige som arbetar för matsuveränitet, en hållbar förvaltning av våra naturresurser och mänskliga rättigheter.

Några av våra kärnfrågor för att nå matsuveränitet är;
– Åternationalisera jordbrukspolitiken
– Återinför bo och brukarplikt för skog och åkerjord
– Etablera kooperativ prisförhandling
– Skydda Sveriges producenter mot prisdumpande import

Läs mer på deras hemsida

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​