handbok för andelsjordbruk

Här kan du beställa eller läsa vår Handbok för andelsjordbruk

I en ”Handbok för andelsjordbruk” har vi samlat idéer, tankar och erfarenheter från andelsjordbrukare runt om i Sverige kring olika aspekter på att starta och driva andelsjordbruk.

Boken berör både grönsaksandelar, honungsandelar, lammandelar och kombinationsandelar. Den riktar sig till dig som är nyfiken på modellen andelsjordbruk och som kanske går i tankar att starta upp ett, oavsett om du är producent eller konsument. Men den riktar sig också till befintliga andelsjordbrukare.

I boken finns även kapitel om relationsbyggande, ekonomi & lönsamhet, starta & driva företag, lagar & riktlinjer, varav de flesta texter kan vara värdefulla även för andra producenter än just andelsjordbrukare.

 

Köp handboken här

 

 

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​