Hillinge trädgård

 

Hillinge Trädgård drivs av Evelina och Tilo på släktgården i Skärstaddalen, Småland genom en småskalig andelsbiodling och grönsaksodling. Vi odlar helt utan konstgödsel och kemisk besprutning i grävfria bäddar. Bigården bedrivs som en andelsbigård där du kan köpa in dig i honungsskörden på förhand. Grönsakerna kan du köpa genom prenumerationer eller i vår obemannade swish bod på gården.

Telefonnummer: 0793030197
E-post info@hillinge.se
Hemsida www.hillinge.se
Facebook @hillingetradgard
Instagram @hillingetradgard

 

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​