Kögels biodling

Vi har cirka 180 bikupor på olika platser runtom i Skåne och bedriver stadsbiodling i Lund. Köp din honung direkt från biodlaren, så  bidrar du till pollinering i Skåne och svensk matproduktion (frukt-, bärodling och honungsproduktion). Vi står för hela produktionskedjan från bikupa till leverans av förpackad honung. I vår andelsbiodling kan du välja bikupa och ditt område för pollinering. Boka din andel på vår hemsida. 

Tele: 073 – 554 80 96
E-post: info@lundahonung.se
Hemsida: www.lundahonung.se/andelsbiodling
Instagram: https://www.instagram.com/andelsbiodling/

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​