Torpets andelsodling

Välkommen till Torpets andelsodling!
Här ute i de sörmländska skogarna, mellan Katrineholm och Vingåker, odlar vi en mångfald av grönsaker, örter och blommor. Odlingen sker med handkraft och metoder anpassade för småskalig odling, alltid med kärlek och omtanke. Vi tycker att det är viktigt att vi odlar det vi äter på ett sätt som är hållbart för naturen, världen och oss själva, och använder inget konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.

Vi brinner för, och önskar öka intresset för lokalproducerad mat. Vi vill ge möjligheten att ha en nära relation med den som odlar det du äter. Genom att erbjuda andelar på grönsaker önskar vi skapa en plats för möten, och genom personliga utlämningar, nyhetsbrev, gemensamma arbetsdagar och workshops inbjuder vi våra andelshavare att ta del av en gemenskap.

Förutom att erbjuda andelar säljer vi grönsaker och snittblommor via Reko-ringar och på marknader.

Tele: 070- 043 28 46

E-post: hej@torpetsandelsodling.se

Hemsida: https://www.torpetsandelsodling.se/

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​