Three Oaks Community Farm

Three oaks drivkraft är att skapa en levande och resilient matkultur i Norrköpingstrakten och samtidigt ständigt förbättra jorden och landskapet som maten kommer ifrån.

I dagsläget försörjer Three Oaks ca 50 hushåll, på drygt 400 kvm odlingsyta med grönsaker varje vecka under 28 veckor.

Vi odlar över 40 sorters grönsaker, ett varierat kryddsortiment, har en biodling i anslutning till odlingen och är på gång med att anlägga en frukt, bär- och perennodling. Vi odlar biointensivt på fasta no-dig bäddar med enbart enklare handredskap. Våra andelsägare deltar gärna i odlingsarbetet när tillfällen ges.

Kretslopptänk genomsyrar hela vår verksamhet; från den egna komposttillverkningen till regnvattenuppsamling, användningen av förnybar energi och återbruk. Planerings- och beslutsverktyget Holistiskt Management hjälper oss att få syn på vilka vi är, vad vi värdesätter och hur vi utifrån detta kan bäst driva och utveckla Three Oaks. Vi är även en LEAN-verksamhet som kontinuerligt strävar efter en så ergonomisk och trivsam arbetsmiljö som möjligt.

Tel: 0736696345
E-post: dana@threeoaksfarm.se
Facebook: https://www.facebook.com/Three-Oaks-Community-Farm-ek-f%C3%B6r-860558900994769

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​