Olle Olsson, Lilla jordbruket, Västra Götaland

Uppvuxen på en klassisk ekologisk grönsaksodling i Jämtland har jag gjort resan till grävfri odling, ekologiskt så klart, men i mindre skala – nu i Göteborg. Andelsjordbruket är kärnan på Lilla jordbruket och vi har länge laborerat med begreppet och nu har vi hittat en unik och stabil version av modellen.

Att driva andelsjordbruk och småskalig grönsaksproduktion är något som fyller hela min tillvaro, det leder till många erfarenheter och lärdomar att dela med sig vidare av. Kunskap om försäljning/administration, logistik och planering är sådant jag är särskilt hemma i. Grävfri odling och enkla system i grönsakslandet är också områden jag gärna delar med mig av.

Läs gärna mer på vår hemsida: http://lillajordbruket.se

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​