NärGrönt i Sörmland

Grönsaksodling på liten yta och med stort hjärta. 

Jag som odlar heter Maria och min sambo och jag flyttade hit till Bettna 2012. De senaste åren har jag odlat för vår självförsörjning. Mat är viktigt för oss, vi vill ha fina råvaror och helst veta var maten kommer ifrån. Jag hade förmånen att växa upp med småskalig odling och djurhållning på en mindre gård här i Sörmland så det ligger mig varmt om hjärtat. 

NärGrönt är nystartat och 2023 blir första säsongen med odlingsverksamhet här. Min ambition är att erbjuda kunder i vårt närområde samma förmåner som om de hade haft en egen täppa. NärGrönt vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda lokalproducerade grönsaker från småskalig odling i samspel med både våra kunder och naturen. Odlingen sker hantverksmässigt utan maskiner för att öka mångfalden i och ovan jord.

Kvalitet, Smak, Hållbarhet och Samspel är ledord för verksamheten. 

Telefonnummer: 070-7658469

Facebook: NärGrönt i Sörmland

Instagram: nargront

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​