Linda Isaksson, Bondbönorna i Torsåker, Ångermanland

Jag har tillsammans med min vän Terez Bergfeldt drivit andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker i Kramfors kommun, Ångermanland sedan 2015.

Första året hade vi drygt 15 andelar och har varit upp i närmare 60 andelar på ca 0,5 ha. Andelarna var fördelade på privatpersoner, offentliga kök och restauranger. Vi har även provat på att inkludera förädlade produkter i andelarna.

Under åren utvecklade vi rutiner kring packning och leverans, planering av odlingen och kontakten med andelsmedlemmarna.

Det som jag gillar mest med andelsjordbruk är direktkontakten med andelsmedlemmarna och att veta att man har avsättning för skörden redan i förväg.

Numer bor och jobbar jag på en ekologisk grönsaksgård i Falköpings kommun, Västergötland. 
Jag är utbildad miljövetare och jämte odlingarna har jag bl.a. arbetat med kurser i odling.

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​