Lina Morin, Länsstyrelsen Västra Götaland

Jag är växtodlingsagronom och har jobbat som rådgivare till lantbruksföretag sedan 2005. Under den tiden har jag träffat väldigt många olika företagare med olika typer av verksamhet. Jag har jobbat med rådgivning kring andelsjordbruk sedan 2013. Andra ämnesområden jag har jobbat med är växtnäring, växtskyddsmedel och ekologiska produktionsmetoder. Jag är projektledare för vårt projekt om andelsjordbruk de närmaste åren.

Jag jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Rådgivningen och kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet. Vi erbjuder rådgivning om växtnäring, växtskydd och klimatpåverkan inom Greppa Näringen. Vi har också rådgivning om ekologisk produktion och om biologisk mångfald som skötsel av naturbetesmarker, så jag har många kollegor med bred kunskap och erfarenhet.

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​