Kollinge torpargård

I Svalövs kommun, mellan Ekeby och Kågeröd ligger Kollinge Torpargård där det odlas en mångfald av grönsaker till medlemmarna i vårt andelsjordbruk. Gården är ekologisk och vi försöker odla på ett sätt som gynnar jorden, den biologiska mångfalden och som ger grönsaker med mycket smak

Tele: 0730864006

E-post: kollingetorpargard@gmail.com
Hemsida: kollingetorpargard.se
Facebook: facebook.com/kollingetorpargard
Instagram: instagram.com/kollingetorpargard

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​