Jörgen Axelhed, Axelheds bigårdar och ekotjänster, Stockholm & Östergötland

Jag heter Jörgen Axelhed och är verksam fritidsbiodlare i Stockholm och Östergötland. Jag startade en egen firma Axelheds Bigårdar och Ekotjänster år 2018 med huvudfokus på andelsbiodling.
Jag utför samtliga sysslor inom biskötsel och honungshantering själv. Även utveckling av hemsidan, fakturering och bokföring utförs av mig.
Binas hälsa och välmående är viktigast för mig. Jag brinner för småskalighet och närodlat. Effektivisering av tekniska hjälpmedel och lösningar är ett av de områdena jag är främst intresserad av.

Se gärna min hemsida för mer information, http://axelhed.se

 

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​