Joel Holmdahl och Maria Danielsson, Rikkenstorp, Dalarna

Rikkenstorps andelsjordbruk startade 2016 och i år är det i huvudsak Joel som står för odlandet medan Maria sköter det administrativa. Driftsformen är i nuläget ett kommanditbolag, men processen går dock i riktning mot en ekonomisk förening för att sätta fokus på de social värdena och att andelsjordbruk handlar om delat ansvar, risk och belöningar – vilket är vår drivkraft i detta.

Vi har också varit engagerade i Andelsjordbruk Sverige sedan 2016 och håller även utbildning i andelsjordbruk och agroekologi via Karlskoga folkhögskola. Joel är aktiv i Nordbruk, som den svenska grenen av La via Campesina, en global organisation för småskaliga producenter med över 200 miljoner medlemmar som kämpar för matsuveränitet och agroekologi från ett gräsrotsperspektiv.

Vår vision bygger mycket på det stora perspektivet med just matsuveränitet och ett alternativ till det rådande livsmedelssystemet som slår ut småskaliga producenter och ser mat som vilken annan handelsvara som helst.
Grundprinciperna och värderingarna som andelsjordbruk bygger på är mycket viktiga för oss och vi är även engagerade i att skapa kontakt och utbyta erfarenheter med andra andelsjordbrukare internationellt.

Vi odlar på ca 3000 kvm till ca 40 andelar (runt 80 personer) med leveransperiod från slutet av maj till slutet av februari. En långsiktig vision med andelsjordbruket är att nå året runt. Odlingssystemet bygger på fasta, något upphöjda bäddar som vi gräver runt i så lite som möjligt. Vi har tunnlar för säsongsförlängning och ett kallväxthus för tomater.

​Vi jobbar hela tiden på att utveckla medlemsengagemanget och sneglar en hel del på hur det ser ut i närliggande länder som Norge och Tyskland där man har ett helt annat grundtänk med gruppen som bas, istället för den enskilda producenten.
En början till kärngrupp håller på att formas och vi får god hjälp vid skörd och arbetstoppar. Vi har även provat solidarisk prissättning med mycket gott resultat och en positiv känsla!
Joel har detaljerade Excelark för planering av odlingen och Maria läser gärna forskningsrapporter, så det är vi lite extra insatta i om någon är intresserad 🙂

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​