Tvåstegsraket i andelsjordbruk tillfälle 1 – sådd och plantering

Ta chansen att inspireras av Dana och Emma när de berättar om att driva andelsjordbruk. Vi besöker Three Oaks Community Farm på Vikbolandet som odlar till 50 hushåll på 400 kvm. Under tre timmar kommer du få lära dig mer om andelsjordbruk, sådd och plantering.

Med utgångspunkt i andelsjordbruket Three Oaks lär vi oss vad andelsjordbruk innebär, hur man kan odla till 50 hushåll på 400 kvm samt fördjupar oss i sådd och plantering.

Detta studiebesök följs upp av en träff 21 augusti där vi kommer få ta del av Three Oaks utvärdering samt fördjupa oss i skörd, leverans och lagring. Du behöver inte vara med på båda besöken. Anmäl dig till ett eller båda tillfällena.

Föreläsare: Dana Wagler och Emma Lundberg

Målgrupp: personer som vill starta eller som idag driver ett andelsjordbruk

Kursen anordnas av Länsstyrelsen Östergötland, mer info och anmälan hittar du här.

 

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​