Framtidens mat – en solidarisk rörelse?

Föreningarna Andelsjordbruk Sverige och Nordbruk tillsammans med Göteborgs stad och Rosmarie Sundström från SLU bjuder in till ett modererat samtal kring matproduktion, matsuveränitet och hur mat hänger ihop med framtiden. Det är gratis att delta och när du anmält dig på Sensus hemsida kommer du att få en Zoom-länk skickad till dig strax innan vi startar sändningen.

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​