Filmvisning och samtal om andelsjordbruk

Varmt välkommen till en fredagkväll som kombinerar filmvisning och samtal för att utforska småskaligt jordbruk och solidarisk matproduktion! Eftersom filmvisningen är digital är det viktigt att du anmäler dig så att vi kan skicka ut länken till visningen. ANMÄL HÄR

Filmvisning och samtal
Vi kommer att visa filmen ”Ernte teilen – gemensam skörd” från Tyskland. Filmen ger en inblick i hur andelsjordbruk kan fungera och vilka fördelar det kan ha för både producenter och konsumenter. Efter filmvisningen kommer vi att hålla ett samtal kring småskaligt jordbruk och solidarisk matproduktion. Detta ger dig möjlighet att reflektera över filmens innehåll och dela dina tankar och idéer med andra deltagare.

Solidariskt biljettköp
På plats kommer du att ha möjlighet att swisha en solidarisk biljettavgift till Andelsjordbruk Sverige för att bidra till hyran av filmen, dessa pengar går direkt till filmaren.

Denna dokumentär berättar historien om jordbrukare som står emot vårt systems tillväxttvång och bryter sig loss från strukturerna i konventionellt jordbruk. Filmskaparen och aktivisten Philipp Petruch ger sig ut på en resa med filmen till tre SoLaWi-initiativ i Tyskland. De delar ett tydligt mål: genom att använda gemenskap skapar de en lokal försörjningscykel baserad på ekologiska värden.

Vi ser fram emot att välkomna dig till denna spännande och tankeväckande filmkväll!

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​