Digital kurs i 3 delar i marknadsföring och kommunikation för andelsjordbrukare

Tre tisdagar fyllda med inspiration, konkreta tips och ny kunskap! Kursen riktar sig till dig som har ett andelsjordbruk eller är nyfiken på att sälja mat på prenumeration. Under dessa träffar kommer vi tillsammans att utforska hur vi kan arbeta strategiskt med följande ämnen: 8/11 Marknadsföring och försäljning för småföretagare med Ingrid Alestig
  • 15/11 Marknadsföring och kommunikation – språk och storytelling med Tessan Nordeman och Matilda Svahn
  • 22/11 Marknadsföring under huven – verktyg och strategier med Olle Olsson och Odlingsbolaget Svalan
Vi ses på Zoom under träffarna och du behöver ha en fungerande webbkamera och mikrofon för att kunna delta. Kursen är kostnadsfri som en del av projektet Andelsjordbruk – information och rådgivning, som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med föreningen Andelsjordbruk Sverige. Mer information och anmälan hittar du hos Länsstyrelsen Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vastra-gotaland/2022-11-08-digital-kurs-i-marknadsforing-och-kommunikation-for-andelsjordbrukare.html

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​