Dana Wagler, Three Oaks Community Farm, Östergötland

Jag driver, tillsammans med mina kollegor, Three Oaks Community Farm utanför Norrköping i Östergötland. Three Oaks är en ekonomisk förening och jag ansvarar för grönsaksodlingen. Jag sitter i styrelsen i föreningen Andelsjordbruk Sverige och i styrgruppen för projektet “Andelsjordbruk information och rådgivning”.

Jag har odlat till självförsörjning i mer än tio men sadlade om till andelsjordbrukare 2018 för att kunna dela skörden och matglädjen med andra. Min drivkraft är att skapa en levande och resilient matkultur i Norrköpingstrakten och samtidigt ständigt förbättra jorden och landskapet som maten kommer ifrån.

I dagsläget försörjer Three Oaks 40 hushåll, på drygt 400 kvm odlingsyta med grönsaker varje vecka under 28 veckor. Vi odlar över 40 sorters grönsaker, ett varierat kryddsortiment, har en biodling i anslutning till odlingen och är på gång med att anlägga en frukt, bär- och perennodling. Vi odlar biointensivt på fasta no-dig bäddar med enbart enklare handredskap. Våra andelsägare deltar gärna i odlingsarbetet när tillfällen ges.
Kretslopptänk genomsyrar hela vår verksamhet; från den egna komposttillverkningen till regnvattenuppsamling, användningen av förnybar energi och återbruk. Planerings- och beslutsverktyget Holistiskt Management hjälper oss att få syn på vilka vi är, vad vi värdesätter och hur vi utifrån detta kan bäst driva och utveckla Three Oaks. Vi är även en LEAN-verksamhet som kontinuerligt strävar efter en så ergonomisk och trivsam arbetsmiljö som möjligt.

 

Boka rådgivning:

danawagler@live.se
073-669 63 45

Tillbaka till våra rådgivare

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​