Britta Nylinder, Kollinge Torpargård, Skåne

Jag har bedrivit grönsaksodling på en gård i nordvästra Skåne sedan 2015 och andelsjordbruk nästan lika länge. Gården drivs av mig och min sambo, Victor, kompletterat ibland med någon volontär eller praktikant.

I nuläget har vi drygt hundra medlemmar i andelsjordbruket och vår leveranssäsong brukar vara i 28 veckor. Vi odlar med hjälp av en maskinpark från 1960-talet kompletterat med marktäckningsplaster, hjulhacka, handhackor, grepar och en hemmabyggd maskindriven radrensare.

Jag tycker det är kul att tänka kring rationalisering och effektivisering av olika moment med hjälp av redskap, maskiner eller andra hjälpmedel och gillar den uppfinningsrikedom som driften av en mindre gård kräver.

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​