Bigård Birgitta

Bigård Birgitta var först med andelsbiodling i Sverige 2016 och har sedan start stöttat andra att komma igång. Vi har idag 21 samhällen varv 5 är våra andelkupor: Torild, Charlie, Heidrun, Skögul och Urd. Varje kupa har 10 andelar kupan vi säljer andelar från september till maj. 

E-post: info@bigardbirgitta.se 
Hemsida: https://www.bigardbirgitta.se/
Facebook: https://www.facebook.com/bigardbirgitta
Instagram: https://www.instagram.com/bigardbirgitta/

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​